1 SV. PRIJÍMANIE A DIEVČATÁ

                            Eva

                  Nataša

                                                                                 Natally

                           Oxana

                           Martina

                    Lea

                           Rossa

                   Timea

                            Silvy

                Wendy

                             Klara

                    Karla

                                                             Mona

                          Amally

                 Fiona

                          Judit

                Mimi

                  056

                 058 na 1-2roky

                            044

                   033