POLLARDI

POLLARDI - SANSET 2021
Colour: off white
POLLARDI - COCLES 2021
Colour: Ivory
POLLARDI - KAMELIA 2021
COLOUR : off white
POLLARDI - ADINA 2021
Colour: off white

 JUSTIN ALEXANDER 8913  2022

Colour: Transparent ivory

POLLARDI - SIDE 2021
Colour: pink
IDA TOREZ - SURAMA 2022
colour : off white

JUSTIN ALEXANDER 88116  2020

Colour: IVORY

JUSTIN ALEXANDER SINCERITY  2020

Colour: off white

LILLIAN WEST  66038

Colour: off white

JUSTIN ALEXANDER 88038  2020

Colour: off white

IDA TOREZ - SYCARA 2022

colour: off white

Bianco - BERNARDETTE 2022 Veľ. 44-46
colour: off white

Bianco - MEDUSA 2022 Veľ. 42-44
colour: off white