LA SPOSA 2018

POLLARDI - COCLES 2021
colour: ivory
POLLARDI - SUNSET 2021
colour: off white
POLLARDI - ADINA 2021
colour: ivory
POLLARDI - CAMELIA 2021
colour: off white

POLLARDI - SIDE 2021
colour : pink
LA SPOSA - Patri  2018
colour : off white
LA SPOSA - Hatie 2018
colour : off white
STUDIO SAN PATRICK. - Zemora   2019
colour : off white (odopínacia sukňa)